Kary za spowodowanie wypadku drogowego

Spowodowanie wypadku drogowego wiąże się jednocześnie z poważnymi konsekwencjami dla sprawcy. Nikomu nie powinno ujść na sucho narażenie zdrowia i życia innego użytkownika ruchu drogowego. Od stopnia szkodliwości czynu będzie zależała kara.

kara za spowodowanie wypadku drogowego

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej?

Jeżeli nie będziesz w stanie porozumieć się z poszkodowanym, na miejsce kolizji trzeba będzie wezwać policję, a to jednocześnie wiąże się z mandatem i punktami karnymi. Może być jednak nieco gorzej wtedy, gdy wskutek kolizji uszczerbek na zdrowiu poniesie również np. pieszy. Wtedy czyn traktowany jest jako przestępstwo, a nie wykroczenie i trzeba liczyć się ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami.

Co grozi za spowodowanie wypadku drogowego?

Jeżeli wskutek wypadku drogowego zostaną ranne osoby, które poruszały się danymi środkami komunikacyjnymi lub w jakikolwiek inny sposób doznały uszczerbku na zdrowiu na miejscu zdarzenia drogowego, sprawca tych czynów może otrzymać wyrok do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, kierowca otrzyma punkty karne.

Jeżeli obrażenia ciała u poszkodowanych są lekkie, sprawca może otrzymać wyrok w zawieszeniu lub grzywnę.

Co grozi za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Najsurowsze kary spotykają tych kierowców, którzy w wyniku nieodpowiedzialnej jazdy doprowadzi do śmierci drugiej osoby lub przyczynili się do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Elementem łagodzącym jest sytuacja, w jakiej doszło do wypadku, czy był to czyn umyślny, czy nieumyślny, a także czy kierowca był trzeźwy.

Co grozi za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub innych używek?

Sąd może zaostrzyć karę dla sprawcy wypadku, który w momencie popełnienia czynu znajdował się w stanie nietrzeźwości lub był pod wpływem innych środków odurzających. Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w takiej sytuacji podlega karze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto, sprawca będzie musiał naprawić wyrządzoną szkodę.

kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu