ncn
uw

Miałeś wypadek komunikacyjny?

Byłeś jego świadkiem?

Program TRAKT jest dla Ciebie

Ktoś z Twoich bliskich uczestniczył w wypadku drogowym?

Nie wiesz jak mu pomóc?

Zapoznaj się z programem TRAKT

TRAKT

bezpłatny program terapeutyczny dla ofiar wypadków komunikacyjnych

Zapoznaj się z programem

Program TRAKT

TRAKT to bezpłatny program terapeutyczny dla wszystkich, którzy doświadczyli wypadków komunikacyjnych i zmagają się z zespołem stresu pourazowego. Program przeznaczony jest dla uczestników oraz świadków wypadków, a także tych, którzy stracili bliskich na skutek zdarzeń komunikacyjnych.

  • Jeśli uczestniczyłeś w wypadku komunikacyjnym
  • Jeśli wypadek miał miejsce na Twoich oczach
  • Jeśli ktoś z Twoich bliskich uczestniczył w wypadku drogowym
  • Jeśli spowodowałeś wypadek

Program TRAKT jest dla Ciebie.

Program był do tej pory realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego a obecnie jest koordynowany przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego PTSD: Diagnoza –Terapia – Profilaktyka

TRAKT 3 skupia specjalistów o największym w Polsce doświadczeniu w leczeniu POURAZOWEGO ZABURZENIA STRESOWEGO u ofiar wypadków komunikacyjnych. Jest kontynuacją programów TRAKT 1 i TRAKT 2 realizowanych w latach 2008-2012. Dzięki nim ponad 500 osób z całej Polski uzyskało możliwość specjalistycznej diagnozy, a w jeśli rozpoznano obecność PTSD - całkowicie bezpłatnego, specjalistycznego leczenia zespołu stresu pourazowego. Znakomita większość naszych pacjentów ukończyła trzymiesięczną terapię z sukcesem – wolna od utrudniających życie objawów PTSD.

PTSD – DTP

DIAGNOZA - TERAPIA - PROFILAKTYKA

Trzyczęściowy projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w ISS UW we współpracy ICGZ UW, w ramach grantu Maestro przyznanego profesorowi Bogdanowi Zawadzkiemu

DIAGNOZA

  • obejmuje opracowanie narzędzi diagnostycznych dostosowanych do nowej klasyfikacji DSM-5, wywiadów, kwestionariuszy. Badania koncentrują się na czynnikach ryzyka powstania PTSD

TERAPIA

  • program TRAKT, będący kontynuacją dotychczasowych badań nad skutecznością terapii, w którym porównywane są dwie uznawane za skuteczne metody psychoterapii PTSD z zamiarem określenia czynników, które mogą pomóc określić metodę z wyboru na podstawie indywidualnych cech pacjenta

PROFILAKTYKA

  • część realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną ma na celu opracowanie metod zapobiegania PTSD w grupach narażonych na doświadczenia traumatyczne z racji pełnionej służby/zawodu (strażacy, policjanci, ratownicy medyczni)

PTSD Zespół stresu pourazowego - POURAZOWE ZABURZENIE STRESOWE

Według prowadzonych na świecie badań u około jednej czwartej osób, które uczestniczyły w wypadku drogowym mogą wystąpić różne trudności emocjonalne. Objawy te u części osób mijają samoistnie. Czasami jednak przez wiele miesięcy, a nawet i lat po wypadku mogą powodować trudności w codziennym życiu. Lęk i unikanie sytuacji dotychczas nie sprawiających problemów , takich jak jazda samochodem, przejście przez jezdnię, problemy w relacjach z bliskimi, dyskomfort, nawracające niechciane wspomnienia , sny o wypadku czy obniżenie sprawności w pracy zawodowej. Objawy te jako następstwo wypadku układają się w tzw. zespół stresu pourazowego PTSD. Oznaki zaburzeń potraumatycznych mogą być skutecznie leczone metodami psychologicznymi lub farmakologicznymi. W świetle licznych badań na świecie, leczenie PTSD przynosi wielu osobom ulgę i daje szansę na życie wolne od niepotrzebnych ograniczeń. Aby to stało się możliwe, konieczne jest wczesne rozpoznanie zaburzenia stresowego pourazowego. Problemem opóźniającym uzyskanie pomocy pozostaje często brak świadomości, że PTSD można skutecznie leczyć, a także niewielka dostępność bezpłatnej psychoterapii jak i farmakoterapii.

Terapia

Osoby, które uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym i zgłoszą chęć uczestnictwa w badaniach i leczeniu, przejdą badanie lekarskie i psychologiczne. Tym z Państwa, u których zostanie potwierdzona diagnoza PTSD zostanie zaproponowane trzymiesięczne leczenie psychoterapią.

Wytyczne dotyczące leczenia PTSD opracowane przez różne gremia ekspertów na świecie, na przykład brytyjski National Institute for Care and Care Excellence zalecają zorientowaną na traumę psychoterapię poznawczo behawioralną jako podstawowe, najbardziej skuteczne leczenie  PTSD.

W programie TRAKT 3 proponujemy pacjentom 10 sesji jednego z dwóch rodzajów terapii poznawczo-behawioralnej zorientowanej na traumę: PSYCHOTERAPIĘ METODĄ PRZEDŁUŻONEJ EKSPOZYCJI lub PSYCHOTERAPIĘ POZNAWCZĄ

Psychoterapie „zorientowane na traumę” różnią się między sobą „rozłożeniem akcentów”, obie jednak zakładają omówienie traumatycznego doświadczenia i pracę nad psychologicznymi konsekwencjami wypadku

Terapie trwają 12 tygodni i wiążą się z cotygodniowymi sesjami trwającymi 90 minut, prowadzonymi przez wykwalifikowanego psychoterapeutę. Po ich zakończeniu zapraszamy na niezależną diagnozę oceniającą skuteczność leczenia, która pozwoli na ocenę klinicznego stanu psychicznego pacjenta. W razie potrzeby proponujemy modyfikację i kontynuację leczenia.

Ważne: całość kosztów badań diagnostycznych i obu specjalistycznych metod psychoterapii pokrywana jest ze środków na badania naukowe co oznacza, że pacjent nie płaci za psychoterapię ani diagnozy lekarskie przed i po terapii.

Zespół

Zespołem psychiatrów i psychologów kierują:

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

profesor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się psychologią różnic indywidualnych oraz badaniami traumatycznego stresu. Prowadził badania zaburzeń potraumatycznych u ofiar powodzi (w tym „stulecia” z 1997 roku, Gdańsk - 2001, Maków Podhalański-Budzów - 2001, Zagórz i Andrychów - 2005 oraz Jasło i Piechowice - 2006), pożarów, a od roku 2008 badania poświęcone uwarunkowaniom PTSD i terapii zaburzeń potraumatycznych u ofiar wypadków komunikacyjnych w ramach grantów europejskich i krajowych.
W roku 2013 w uznaniu dorobku naukowego uzyskał prestiżowy grant Maestro umożliwiający realizację obecnego projektu: PTSD Diagnoza-Terapia Profilaktyka, którego część terapeutyczna stanowi program TRAKT3.
Dr n. med. Agnieszka Popiel

Dr n. med. Agnieszka Popiel

jest lekarzem psychiatrą, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i superwizorką psychoterapii (certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, SITCC, EABCT). W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kieruje czteroletnimi studiami podyplomowymi w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim kierowała programami terapii PTSD: Trakt 1, 2, i obecnie TRAKT 3.
dr n. hum. Ewa Pragłowska

Dr n. hum. Ewa Pragłowska

specjalista II stopnia psychologii klinicznej (ponad trzydzieści lat doświadczenia klinicznego), certyfikaty: psychoterapeuty i superwizora–dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Współkierownik i wykładowca na podyplomowych, czteroletnich studiach w terapii poznawczo-behawioralnej 
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autorka kilkudziesięciu prac badawczych, książek - w tym współautorka z Agnieszką Popiel pierwszego, polskiego podręcznika terapii poznawczo-behawioralnej, rozdziałów w podręcznikach dotyczących zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, zaburzeń potraumatycznych oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim współkierowała częścią kliniczną - programami terapii PTSD: Trakt 1, 2 i obecnie TRAKT 3.
Zespół kliniczny diagnostów i psychoterapeutów stanowią psychiatrzy i psycholodzy wyspecjalizowani w diagnozie i leczeniu PTSD. Psychoterapeuci (licencjonowani psychoterapeuci PTTPB oraz psycholodzy w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty) pracują pod superwizją.

Zapisy, badania przesiewowe prowadzi:

Adriana Świrska
tel.: 509-127-858
e-mail: terapia@psych.uw.edu.pl

Podziękowania

Sensem naszej pracy naukowej jest poszerzanie wiedzy na temat zaburzeń potraumatycznych po to, aby można im było skuteczniej zapobiegać, a jeśli nie uda się zapobiec – doskonalić metody leczenia.
Sens pracy terapeutycznej to zadowolenie pacjentów, którzy w wyniku terapii uwalniają się od objawów, pokonują traumę. Po roku od zakończenia terapii w programach Trakt 1 i Trakt 2 poprawa utrzymywała się u większości osób, z którymi skontaktowaliśmy się, a 80% badanych osób twierdziło, że terapia Im pomogła.
Profesjonalizm członków zespołu terapeutycznego spotkał się z uznaniem Prezesa Rady Ministrów wyrażonym po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

Media

Więcej o terapii w ramach programów TRAKT 1 i 2 opisano
w czasopismach

ACADEMIA
POLITYKA

Więcej o PTSD można przeczytać
w tekstach

MEDYCYNA PRAKTYCZNA
CHARAKTERY
POLITYKA
KWARTALNIK POLICYJNY

Posłuchaj

POLSKIE RADIO
POLSKIE RADIO

Kontakt

Program TRAKT

ul. Żwirki i Wigury 93 Wydział Geologii UW
02-089 Warszawa
telefon: +48 509 127 858
mail: terapia@psych.uw.edu.pl

Drukuj

Poufność danych

Dane, które otrzymujemy są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb tego programu. Nasz projekt poparty został przez ministerstwa: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rozwoju Regionalnego. Udział w naszym Programie jest całkowicie dobrowolny i mogą Państwo z niego w każdym momencie zrezygnować.

Kodeks etyki

Wszyscy terapeuci uczestniczący w programie są przeszkoleni i legitymują sie odpowiednim wykształceniem (psychologowie I lekarze) oraz doświadczeniem. Osoby, które mogą się z Państwem kontaktować to wyłącznie nasi współpracownicy. Badanie oraz program terapeutyczny zostały zgłoszone oraz zaakceptowane przez odpowiednie Komisje Etyki Prowadzenia Badań Naukowych.